INTRASTAT-SK hlásenia: vypracovanie a zastupovanie

Štatistický úradintrastatZóna pre klienta

Vystavovanie štatistických hlásení INTRASTAT-SK

Intrastat systém bol v členských štátoch zavedený 1. januára 1993, keď bol na území EÚ vytvorený jednotný trh. To znamenalo zrušenie hraníc medzi členskými štátmi a teda aj colných kontrol na nich. Colné orgány už viac nie sú zodpovedné za registráciu a kontrolu obchodu medzi členskými štátmi. Štatistický úrad SR, ktorý využíval jednotný colný doklad ako zdroj údajov, musel ho nahradiť vlastným štatistickým zisťovaním.

Zastupovanie a vypracovávanie štatistických hlásení Intrastat-SK