INTRASTAT-SK hlásenia: vypracovanie a zastupovanie

Služby a cenník

Hlavnou činnosťou firmy je spracovávanie štatistických hlásení INTRASTAT- SK.

Ponúkame komplexné služby v oblasti INTRASTAT-SK :

 • služby zástupcu v oblasti INTRASTAT– SK (CÚ, ŠÚ SR)
 • zber, spracovanie dát a vyhotovenie INTRASTAT -SK hlásení
 • elektronické zasielanie hlásení na colnú správu
 • zaraďovanie tovarov pod položku colnej nomenklatúry
 • sledovanie prahov spravodajskej povinnosti
 • konzultácie a poradenstvo v danej oblasti
 • poskytovanie informácii o legislatívnych zmenách
 • garantujeme mlčanlivosť a ochranu dôverných údajov
 • odborné a profesionálne skúsenosti v danej problematike
 • garancia kvality ponúkaných služieb
 • individuálny prístup ku klientom a zabezpečenie maximálnej spokojnosti

Naše služby sa rozvíjajú na základoch dlhodobej úspešnej pôsobnosti v obore.

Cenník

Ceny stanovujeme individuálne.
Ak sa Vám zdá, že platíte priveľa za služby INTRASTATu, vypracujeme pre Vás konkurenčnú ponuku.